Lippage - nivelačný system

Blog image

Lippage je zvislý posun medzi dvoma susednými dlaždicami

Rovinnosť výsledného povrchu pri pokladaní obkladu alebo dlažby dokáže eliminovať nivelačný systém, leveling system. Lippage je presah alebo inak povedané rozdiel vo výškovej úrovni hrán susedných dlaždíc.


Pridať komentár

Komentáre (0)

Zatiaľ žiadne.