Floating - nivelačný system

Blog image

Metóda Floating nanášanie lepidla zubovým hladidlom na podklad

Pri tejto metóde sa nanáša lepiaca hmota na podklad, a to v dvoch krokoch. V prvom kroku sa nanáša tenká kontaktná vrstva na podkladovú plochu. V druhom pracovnom kroku sa do tejto čerstvej kontaktnej plochy nanáša lepidlo zubovým hrebeňom. Hrebeň sa ťahá po už plne nanesenej vrstve lepidla v sklone cca. 60˚.


Pridať komentár

Komentáre (0)

Zatiaľ žiadne.