Akú stierku na podlahu

Blog image

Samonivelačná stierka a jej použitie na vyrovnanie podlahy

Je celkom ľahostajné, pre aký druh podlahy sa doma rozhodnete. Prvý krok býva spravidla rovnaký, keď je nutné uskutočniť vyrovnanie podkladu, ktoré sa obvykle deje stierkovaním prostredníctvom špeciálnych vyrovnávacích hmôt, ktoré sa označujú ako stierky. Nejedná sa rozhodne o úplne jednoduchú činnosť, a preto býva väčšinou prenechaná k vykonaniu profesionálom v odbore, s trochou snahy ju je ale schopný podľa jednoduchého návodu zvládnuť aj šikovný amatér.


 
Najdôležitejšie kritériá výberu stierky na podlahu


Hoci sa na trhu vyskytuje rozmanitá ponuka vyrovnávacích hmôt, bežne sa využívajú hlavne samonivelačné stierky. V danom prípade sa pritom rozhodne neoplatí experimentovať, ale vždy je lepšie zakúpiť vyrovnávacie hmoty od preverených výrobcov. Pri výbere stierky treba predovšetkým prihliadať k stabilite podkladu a potrebnej hrúbke vyrovnávacej vrstvy. Do úvahy je nutné brať aj budúce zaťaženie podlahy, pretože je samozrejme rozdiel, či pôjde o intenzívnom spôsobom zaťažovaný komerčné alebo výrobný priestor, prípadne o rodinný dom či byt, kde bude zaťaženie úplne odlišné.

Funkcia samonivelačné stierky


Samonivelizačná stierka predstavuje dôležitú hmotu, bez ktorej sa de facto nedá docieliť rovného podkladu pre položenie podlahy. Ideálne je pre veľkoplošné vyrovnanie hrubých nerovností, a to primárne u betónových hlinených podláh. Po zaschnutí sa na ňu kladú konečnej vrstvy podlahových krytín, či už sa jedná o dlažbu, plávajúce podlahy, koberce alebo vinylové podlahy.

Delenie samonivelizačných stierok

Najbežnejšie sa možno stretnúť s podkladovými samonivelizačnými stierkami, ktoré sa využívajú okrem iného na vyrovnávanie cementových poterov, betónových plôch, ale tiež pôvodné dlažby. Za predpokladu, že sa vystužia pomocou sklenených vlákien, je možné samonivelačné stierky aplikovať aj na mierne nestabilné podklad, ktorý predstavujú drevené dosky alebo sadrokartón.


Samonivelačné stierky sa zvyčajne delia na:

  • Cementová stierka

Stierky sú materiálom na základe cementu s kryštalickou väzbou vody, ktorá takmer vylučuje možnosť vzniku trhlín. Veľkou prednosťou tohto materiálu je jeho betónový vzhľad, ktorý dáva vyniknúť modernému spôsobu bývania. Cementové stierky možné spracovávať ako liate aj stierkovanie plochy. (SIKA CEMBEX U1, SIKA LEVEL-100 AT, Sikafloor LEVEL 25 N)

  • Anhydritová stierka

Tieto stierky sú čoraz viac oblúbenejšie kvôli svojim ekologickým a užívateľským parametrom.

  • Disperzná stierka

Ideálne primárne ako vystužená stierková vrstva zatepľovacích systémov s tmavšími a výraznými odtieňmi omietok. Slúži tiež k renovácii starých tepelnoizolačných systémov.

  • Špecializované stierky pre vysoké zaťaženie

Takéto špeciálne stierky fungujú súčasne aj ako konečná pochôdzna vrstva.


Aplikácii samonivelačnej stierky by mal predchádzať penetračný náter


Pred použitím samonivelačnej stierky treba podklad opatriť penetračným náterom alebo špeciálnym spojovacím mostíkom. Penetračný náter je schopný znížiť savosť podkladu, spevniť ho a znížiť na minimum riziko zlého spojenia stierky s podkladom. Penetrácia pri samonivelizačných hmôt teda nielen skvalitňuje ich rozlievané vlastnosti, ale súčasne prispieva k zvýšeniu ich prídržnosti. Následný náter sa vykonáva vždy, až keď zaschne ten predchádzajúci. Bežná doba zasychania náteru je podľa koncentrácie a nasiakavosti podkladu okolo jednej až dvoch hodín. Koncentrované nátery zasychajú i okolo 12 hodín.

Rovnaie podlahy samonivelačnou stierkou

Tekuté stierky sa väčšinou aplikujú v troch krokoch

  • Najprv je nutné naliať samonivelačnú stierku na kvalitne pripravený podlahový podklad.
  • V ďalšom kroku dôjde k celoplošnému rozprestretie hmoty na podklad za pomoci stierky.
  • Na záver je nutné odstrániť vzduchové bubliny, ktoré sa objaví na stierke, prostredníctvom valčeka s hrotmi.

Pridať komentár

Komentáre (0)

Zatiaľ žiadne.